Robotacon 2018

Vinh Danh

Danh sách các thí sinh đoạt giải trong cuộc thi Robotacon 2018

Giải VÀNG
Bảng A1: ROBOT BÓNG ĐÁ

Thành viên
HỒ VŨ THIÊN BÌNH
NGUYỄN KHANG
PHAN TUẤN CHÍ

Số bao danh: A1-1

Giải BẠC
Bảng A1: ROBOT BÓNG ĐÁ

Thành viên
NGÔ MẠNH ĐỨC TÀI
ĐỖ PHAN KHÁNH
NGUYỄN QUỐC LÂN

Trường tiểu học
LÊ ĐỨC THỌ

Số bao danh: A1-10

Giải ĐỒNG
Bảng A1: ROBOT BÓNG ĐÁ

Thành viên
VÕ TIẾN HẢI ĐĂNG
VÕ ANH KHÔI
LÊ PHÚC DUY KHANG

Số bao danh: A1-9

Giải ĐỒNG
Bảng A1: ROBOT BÓNG ĐÁ

Thành viên
ĐẶNG ĐĂNG HƯNG
NGUYỄN VŨ TRUNG HIẾU
TRƯƠNG ĐÌNH TRIẾT

Số bao danh: A1-6

Giải VÀNG
Bảng A2: THỬ THÁCH ĐƯỜNG ĐUA

Thành viên
NGÔ TRẦN HÙNG ANH

Trường tiểu học:
NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

Số bao danh: A2-22

Giải BẠC
Bảng A2: THỬ THÁCH ĐƯỜNG ĐUA

Thành viên
PHẠM VIỆT BÁCH

Trường tiểu học:
LÊ VĂN SỸ

Số bao danh: A2-27

Giải ĐỒNG
Bảng A2: THỬ THÁCH ĐƯỜNG ĐUA

Thành viên
PHẠM HOÀNG ANH KHÔI

Trường tiểu học:
TRƯƠNG ĐỊNH

Số bao danh: A2-27

Giải ĐỒNG
Bảng A2: THỬ THÁCH ĐƯỜNG ĐUA

Thành viên
PHAN QUỐC AN

Trường tiểu học:
PHAN CHU TRINH

Số bao danh: A2-19

Giải VÀNG
Bảng A3: SÁNG TẠO TIỂU HỌC

Thành viên
HỒ CHÍ THÔNG
TRẦN TRỌNG KHANG
NGUYỄN TRỌNG THIÊN ÂN

Trường tiểu học:
BÌNH TRỊ 2

Số bao danh: A3-1

Giải BẠC
Bảng A3: SÁNG TẠO TIỂU HỌC

Thành viên
DƯƠNG MINH HẠO NHIÊN
LÊ GIA BẢO
PHẠM VŨ KHÁNH DUY

Trường tiểu học:
TRẦN VĂN ƠN

Số bao danh: A3-5

Giải ĐỒNG
Bảng A3: SÁNG TẠO TIỂU HỌC

Thành viên
HOÀNG GIA BẢO
QUÁCH MINH KHANG

Trường tiểu học:
TRẦN VĂN ƠN

Số bao danh: A3-3

Giải VÀNG
Bảng A3: SÁNG TẠO TIỂU HỌC

Thành viên
LƯU VĨ HUY
LEE HUI HSIN 

Trường tiểu học:
VĂN LANG

Số bao danh: A3-4

Giải VÀNG
Bảng A4:  BÓNG CHUYỀN

Thành viên
DƯƠNG HOÀNG TRỌNG ĐẠT
NGUYỄN VĂN NHẬT MINH

Trường THCS:
NGUYỄN VĂN TRỖI

Số bao danh: A4-2

Giải BẠC
Bảng A4: BÓNG CHUYỀN

Thành viên
VÕ HUỲNH QUỐC CẢNH
CAO NHẬT NAM

Trường THCS:
TÔ KÝ

Số bao danh: A4-19

Giải ĐỒNG
Bảng A4: BÓNG CHUYỀN

Thành viên
HỒ TRẦN NGỌC LIÊN
NGUYỄN HOÀNG QUÂN

Trường THCS:
NGUYỄN AN KHƯƠNG

Số bao danh: A4-20

Giải ĐỒNG
Bảng A4:  BÓNG CHUYỀN

Thành viên

NGÔ ĐỨC NHẬT TÂM
NGUYỄN ĐỨC THÀNH NAM

Trường THCS:
NGUYỄN CHÍ THANH

Số bao danh: A4-8

Giải VÀNG
Bảng A5: ĐẤU TRƯỜNG ROBOT

Thành viên
CAO KIM ĐÔ

Trường THCS:
NGUYỄN AN KHƯƠNG – HÓC MÔN

Số bao danh: A5-21

Giải  BẠC
Bảng A5: ĐẤU TRƯỞNG ROBOT

Thành viên
HUỲNH LÊ MINH THÔNG

Trường THCS:
NGUYỄN AN KHƯƠNG – HÓC MÔN

Số bao danh: A5-19

Giải ĐỒNG
Bảng A5:  ĐẤU TRƯỜNG ROBOT

Thành viên

LẠI HỮU HOÀNG LONG

Trường THCS:
NGUYỄN CHÍ THANH – QUẬN 12

Số bao danh: A5-7

Giải ĐỒNG
Bảng A5: ĐẤU TRƯỜNG ROBOT

Thành viên
LƯƠNG TRIỂN ĐẠT

Trường THCS:
VĂN LANG

Số bao danh: A5-38

Giải  VÀNG
Bảng A6: SÁNG TẠO THCS

Thành viên

LÊ ĐÌNH MINH TRIẾT
NGUYỄN TRẦN VIỆT ANH
PHẠM TRẦN ĐỨC HUY

Trường THCS:
NGUYỄN TRÃI

Số bao danh: A6-3

Giải BẠC
Bảng A6:  SÁNG TẠO THCS

Thành viên

NGUYỄN HOÀNG THỊNH
NGÔ XUÂN KHANG
ĐINH QUANG HUY

Trường THCS:
NGUYỄN VĂN NGHI

Số bao danh: A6-2

Giải ĐỒNG
Bảng A6: SÁNG TẠO THCS

Thành viên

TRẦN VẬN PHÁT
HUỲNH NHẤT THÁI
TRẦN KIẾN KHÔN

Trường THCS:
VĂN LANG

Số bao danh: A6-6

Giải  VÀNG
Bảng A7: SÁNG TẠO THPT

Thành viên

CHUNG KIM KHÁNH
MÃ THỊ CHI
NGUYỄN HỮU TÀI

Trường THPT:
TRẦN PHÚ

Số bao danh: A7-1

Giải BẠC
Bảng A7:  SÁNG TẠO THPT

Thành viên

NGUYỄN VĂN THANH NGỌC
DƯƠNG THUẬN PHÁT
LÊ TRƯỜNG THỊNH

Trường THPT:
TRẦN PHÚ

Số bao danh: A7-2

Giải ĐỒNG
Bảng A7: SÁNG TẠO THPT

Thành viên

BÙI GIA KHÁNH
NINH HOÀNG TÀI PHÁT
TRẦN ĐÌNH HOÀNG QUÂN

Trường THPT:

Số bao danh: A7-3

Giải  VÀNG
Bảng A8: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Thành viên

NGUYỄN HOÀNG LÂM

Trường THPT:
NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

Số bao danh: A8-11

Giải BẠC
Bảng A8:  VƯỢT CHƯƠNG NGẠI VẬT

Thành viên

TRƯƠNG HỒNG PHƯƠNG ANH

Trường THPT:
NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

Số bao danh: A8-9

Giải ĐỒNG
Bảng A8: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Thành viên

TRƯƠNG HỒNG PHƯƠNG ANH

Trường THPT:
NGUYỄN HIỀN

Số bao danh: A8-1

Giải  VÀNG
Bảng A8: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Thành viên

NGUYỄN GIA THỊNH

Trường THPT:
NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

Số bao danh: A8-4