Robotacon 2019

Cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt Nam

Cấp tiểu học

Học sinh từ 7-12 tuổi (sinh từ ngày 1/1/2007-31/12/2012)

Gồm các bảng: A1, A2,  A3

Cấp Trung học Cơ sở, mở rộng cho cấp Tiểu học

Học sinh dưới 18 tuổi (sinh từ 01/01/2002 trở về sau)

Gồm các bảng: A4, A5,  A6

Bảng mở rộng

Học sinh tuổi từ 8 – 17 tuổi  (Sinh từ ngày 1/1/2002-31/12/2011)

Gồm các bảng: A7.1, A7.2

Công tác chuẩn bị

Các bảng thi đấu

 • Đối tượng: 7 ~ 12 tuổi ( sinh từ ngày 1/1/2007 – 31/12/2012).
 • Đội thi: Thi đấu đồng đội, 3 thí sinh/ đội và 1 robot/ thí sinh
 • Hình thức thi: Điều khiển Robot đá bóng bằng điều khiển từ xa. Thi đối kháng, loại trực tiếp.
 • Công cụ thi đấu: Thí sinh chuẩn bị trước Robot.Dòng sản phẩm robot MRT & HUNA (không bao gồm dòng sản phẩm My Robot Time Toy và MRT Soccer Robot)
 • Luật thi đấu chi tiết:https://drive.google.com/file/d/1lzviyiWAFPsDUROw5WITBx8EZWsCoZ43/view?usp=sharing
 • Sân thi đấu:

 • Đối tượng: 7 ~ 12 tuổi ( Sinh từ 1/1/2007 – 31/12/2012)
 • Đội thi: Thi đấu cá nhân, 1 thí sinh/ đội và 1 robot/ thí sinh
 • Hình thức thi: Điều khiển robot đi qua các trạm kiểm soát (checkpoint) và đi đến điểm END trong thời gian ngắn nhất. Hoàn thành nhiệm vụ, tính điểm và tính thời gian.
 • Công cụ thi đấu: Dòng sản phẩm robot MRT & HUNA (không bao gồm dòng sản phẩm My Robot Time Toy và MRT Soccer Robot)
 • Luật thi đấu: https://drive.google.com/file/d/1o2lKSWpCP0661JaEgk_jVDVBH6t-Xku9/view?usp=sharing
 • Sân thi đấu:

 • Đối tượng: 7 ~ 12 tuổi ( Sinh từ 1/1/2007 – 31/12/2012)
 • Đội thi: 3-5 học sinh và 1 giáo viên/ 1 đội
 • Hình thức thi: Sáng tạo theo chủ đề. Thuyết trình và đánh giá bởi ban giam khảo
 • Công cụ thi đấu: Chuẩn bị sản phẩm trước, lắp ráp và lập trình tại cuộc thi. Dòng sản phẩm robot MRT
 • Luật thi đấu: https://drive.google.com/file/d/1Y_kTUOjjAw7PNa3sc54R-cCGNLQblgnT/view?usp=sharing
 • Đối tượng: 13 ~ 17 tuổi ( Sinh từ ngày 1/1/2002 – 31/12/2006)
 • Đội thi: 2 thí sinh /1 nhóm, 1 robot/ 1 thí sinh.
 • Hình thức thi: Điểu khiển robot bằng remote để đẩy bóng vào phần sân của đối phương. Thúc đẩy tinh thần đồng đội.
 • Công cụ thi đấu: Lắp ráp (và lập trình) robot trước.
 • Dòng sản phẩm robot MRT & HUNA (không bao gồm dòng sản phẩm My Robot Time Toy và MRT Soccer Robot)
 • Luật thi đấu: https://drive.google.com/file/d/1gQ8FYJcilgwNrxBB-JJxUuyAnS2ScklK/view?usp=sharing
 • Sân thi đấu:

 • Đối tượng: 13 ~ 17 tuổi ( Sinh từ ngày 1/1/2002 – 31/12/2006)
 • Đội thi: cá nhân, 1 thí sinh/ 1 đội.
 • Hình thức thi: Lập trình robot dò đường, có thể theo đường  và kích hoạt các cảm biến hồng ngoại,  mang theo các vật trở lại điểm bắt đầu.
 • Công cụ thi đấu: Học sinh chuẩn bị robot trước. Lập trình tại cuộc thi.
 • Dòng sản phẩm robot MRT & HUNA (không bao gồm dòng sản phẩm My Robot Time Toy và MRT Soccer Robot)
 • Luật thi đấu: https://drive.google.com/file/d/1XVKnz-tj45paZpzd4u_gI_1diRU6jmGa/view?usp=sharing
 • Sân thi đấu:

 • Đối tượng: 13 ~ 17 tuổi ( Sinh từ ngày 1/1/2002 – 31/12/2006)
 • Đội thi: 3-5 học sinh và 1 giáo viên/ 1 đội
 • Hình thức thi: Tạo ra robot theo chủ đề cho trước. Thuyết trình và đánh giá bởi ban giám khảo.
 • Công cụ thi đấu: Chuẩn bị sản phẩm trước, lắp ráp và lập trình tại cuộc thi. Dòng sản phẩm robot MRT, MRT-X & HUNA (không bao gồm dòng sản phẩm My Robot Time Toy và MRT Soccer Robot)
 • Luật thi đấu: https://drive.google.com/file/d/1tQq_NwSvR2o6lx_uFvsuY03bqOJ8lHm3/view?usp=sharing
 • Đối tượng: Từ 8 – 12 tuổi ( Sinh từ ngày 1/1/2007 – 31/12/2011)
 • Đội thi: Cá nhân, 1 học sinh / 1 đội.
 • Hình thức thi: Sáng tạo theo chủ đề nhất định. Thuyết trình và đánh giá tại chỗ.
 • Công cụ thi đấu: Chuẩn bị các tài liệu cần thiết trước (hình ảnh, âm thanh, …). Lập trình tại cuộc thi. Công cụ lập trình Kitten Editor và máy tính.
 • Luật thi đấu: https://drive.google.com/file/d/1qp2ixMLoN4jJqkfx2L_IehBcFINKfl1y/view?usp=sharing

 

 • Đối tượng: Từ 13 – 17 tuổi ( Sinh từ ngày 1/1/2002 – 31/12/2006 )
 • Đội thi: Cá nhân . 1 thí sinh/ 1 đội
 • Hình thức thi: Sáng tạo theo chủ đề nhất định. Thuyết trình và đánh giá tại chỗ.
 • Công cụ thi đấu: Chuẩn bị các tài liệu cần thiết trước (hình ảnh, âm thanh, …). Lập trình tại cuộc thi. Công cụ lập trìnhGAME và máy tính.
 • Luật thi đấu: https://drive.google.com/file/d/1YbGwhQ3pdk5w9TgDzjfvODPxRi6_p8BU/view?usp=sharing