Robotacon -IYRC 2019

Cuộc thi tìm kiếm Tài Năng Robotacon

Công tác chuẩn bị

Các bảng thi đấu

 • Độ tuổi: 7-12 tuổi
 • Đội: Đội 3 thành viên
 • Sản phẩm Robot: Dòng sản phẩm robot MRT & HUNA (không bao gồm dòng sản phẩm My Robot Time và MRT Soccer Robot)
 • Nhiệm vụ: Sử dụng điều khiển từ xa đá bóng
 • Lắp ráp: Lắp ráp và lập trình robot trước
 • Thể thức thi đấu:Đấu loại trực tiếp
 • Luật thi đấu chi tiết: https://drive.google.com/drive/folders/1yozqGGcmX4pqddnD047sh7_uMfx4Mt-o

Mục tiêu: Kiểm tra khả năng của học sinh về lắp ráp một con robot với độ ổn định cao và kỹ năng điều khiển robot tham gia đá bóng; góp phần phát triển khả năng làm việc theo nhóm.

Sơ đồ thi đấu:

 

 • Độ tuổi: 7-12 tuổi
 • Đội: Cá nhân (1 thí sinh)
 • Sản phẩm: Robot Dòng sản phẩm robot MRT & HUNA (không bao gồm dòng sản phẩm My Robot Time và MRT Soccer Robot)
 • Nhiệm vụ: Điều khiển Robot sắp xếp và đặt các vật tái chế vào thùng chứa các loại khác nhau: kim loại, giấy và nhựa.
 • Lắp ráp và Lập trình: Lắp ráp và lập trình trước
 • Thể thức thi đấu: Thực hiện nhiệm vụ và tính thời gian
 • Luật thi đấu chi tiết: https://drive.google.com/open?id=1yozqGGcmX4pqddnD047sh7_uMfx4Mt-o

Kiểm tra khả năng lắp ráp và điều khiển Robot để đẩy vật tái chế đến thùng chứa theo phân loại trong thời gian ngắn nhất.

Sơ đồ thi đấu:

 

 • Độ tuổi: 7-12 tuổi
 • Đội: Đội 2 – 5 thành viên và 1 giáo viên
  Sản phẩm: Dòng sản phẩm robot MRT & HUNA (không bao gồm dòng sản phẩm My Robot Time và MRT Soccer Robot)
 • Nhiệm vụ: Sáng tạo robot thể hiện theo chủ đề nhất định.
 • Lắp ráp và lập trình: Lắp ráp và lập trình trước.
 • Thể thức thi đấu: Thuyết trình và đánh giá trực tuyến / tại chỗ.
 • Luật thi đấu chi tiết: https://drive.google.com/open?id=1yozqGGcmX4pqddnD047sh7_uMfx4Mt-o

Mục tiêu: Cung cấp một sân chơi cho thí sinh để thể hiện các kỹ năng về sáng tạo, cải tiến và lập trình. Các thí sinh được yêu cầu làm việc cùng nhau như một đội để thiết kế một robot dựa trên chủ đề nhất định. Bên cạnh đó, các thí sinh cũng sẽ cần trình bày và thể hiện sự sáng tạo robot của đội mình để thuyết phục và gây ấn tượng cho ban giám khảo.

 • Độ tuổi: 13-17 tuổi
 • Đội: Đội 2 thành viên
 • Sản phẩm: Dòng sản phẩm robot MRT & HUNA (không bao gồm dòng sản phẩm My Robot Time và MRT Soccer Robot)
 • Nhiệm vụ: Yêu cầu thí sinh phải sử dụng điều khiển để vận chuyển các sinh vật biển đến môi trường an toàn hơn và dọn dẹp các thùng dầu và vết dầu tràn ra đại dương. Thúc đẩy tinh thần đồng đội
 • Lắp ráp và lập trình: Lắp ráp trước
 • Thể thức thi đấu: Thực hiện nhiệm vụ và tính thời gian
 • Luật thi đấu chi tiết: https://drive.google.com/open?id=1yozqGGcmX4pqddnD047sh7_uMfx4Mt-o

Mục tiêu: Mục tiêu của trò chơi này là để kiểm tra khả năng của thí sinh để lắp ráp và điều khiển một robot để vận chuyển sinh vật biển đến một môi trường an toàn hơn và để làm sạch các thùng dầu và dầu tràn đổ ra đại dương.

Sơ đồ thi đấu

 • Độ tuổi: 13-17
 • Đội: Cá nhân
 • Sản phẩm: Dòng sản phẩm robot MRT & HUNA (không bao gồm dòng sản phẩm My Robot Time và MRT Soccer Robot)
 • Nhiệm vụ: Lập trình robot dò đường, có thể theo đường và kích hoạt các cảm biến hồng ngoại, mang theo các vật trở lại điểm bắt đầu.
 • Lắp ráp robot: Lắp ráp và lập trình trước
 • Phương thức thi đấu: Hoàn thành nhiệm vụ và tính thời gian
 • Luật thi đấu chi tiết: https://drive.google.com/open?id=1yozqGGcmX4pqddnD047sh7_uMfx4Mt-o

Mục tiêu: Mục tiêu của trò chơi này là để kiểm tra khả năng lập trình robot của thí sinh để tiết kiệm và bảo tồn khu rừng còn lại và cũng để cứu những người sống sót. Điều này cũng sẽ kiểm tra quyết định của thí sinh để cứu rừng đầu tiên hoặc cứu người sống sót trước.

Sơ đồ thi đấu

 • Độ tuổi : 13-17
 • Đội: Đội 2 – 5 thành viên và 1 giáo viên
 • Sản phẩm: Dòng sản phẩm robot MRT & HUNA (không bao gồm dòng sản phẩm My Robot Time và MRT Soccer Robot)
 • Nhiệm vụ: Sáng tạo robot thể hiện theo chủ đề nhất định.
 • Lắp ráp và lập trình:Lắp ráp và lập trình trước.
 • Thể thức thi đấu: Thuyết trình và đánh giá trực tuyến / tại chỗ.
 • Luật thi đấu chi tiết: https://drive.google.com/open?id=1yozqGGcmX4pqddnD047sh7_uMfx4Mt-o

Mục tiêu: Cung cấp một sân chơi cho thí sinh để thể hiện các kỹ năng về sáng tạo, cải tiến và lập trình. Các thí sinh được yêu cầu làm việc cùng nhau như một đội để thiết kế một robot dựa trên chủ đề nhất định. Bên cạnh đó, các thí sinh cũng sẽ cần trình bày và thể hiện sự sáng tạo robot của đội mình để thuyết phục và gây ấn tượng cho ban giám khảo.