CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI ROBOTACON 2019

BẢNG ĐẤU

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ

GIẢI BA

TOP 4

TOP 5

Bảng A1 – Robot đá bóng Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI
Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo    
Huy chương Vàng Huy chương Bạc Huy chương Đồng    
Cúp        
Tài trợ chi phí tham gia cuộc thi IYRC Hàn Quốc tháng 8/2019 trị giá 6.000.000 đồng        
Bảng A2 – Tái chế vật liệu Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI
Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo    
Huy chương Vàng Huy chương Bạc Huy chương Đồng    
Cúp vô địch        
Tài trợ chi phí tham gia cuộc thi IYRC Hàn Quốc tháng 8/2019 trị giá 6.000.000 đồng        
Bảng A3 – Sáng tạo (Junior) Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấykhen của ELI
Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo    
Huy chương Vàng Huy chương Bạc Huy chương Đồng    
Cúp vô địch        
Tài trợ học bổng tham gia cuộc thi IYRC Hàn Quốc tháng 8/2019 trị giá 6.000.000 đồng        
Bảng A4 – Bóng chuyền Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI
Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo    
Huy chương Vàng Huy chương Bạc Huy chương Đồng    
Cúp vô địch        
Tài trợ học bổng tham gia cuộc thi IYRC Hàn Quốc tháng 8/2019 trị giá 6.000.000 đồng        
Bảng A5 – Giải cứu rừng Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI  Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI
Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo    
Huy chương Vàng Huy chương Bạc Huy chương Đồng    
Cúp vô địch        
Tài trợ chi phí tham gia cuộc thi IYRC Hàn Quốc tháng 8/2019 trị giá 6.000.000 đồng        
Bảng A6 – Sáng tạo (Senior) Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI  Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI
Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo    
Huy chương Vàng Huy chương Bạc Huy chương Đồng    
Cúp vô địch        
Tài trợ chi phí tham gia cuộc thi IYRC Hàn Quốc tháng 8/2019 trị giá 6.000.000 đồng        
Bảng A7.1 – Lập trình sáng tạo Junior Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI
Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo    
Huy chương Vàng Huy chương Bạc Huy chương Đồng    
Cúp vô địch        
Tài trợ 100% chi phí tham gia cuộc thi lập trình sáng tại quốc tế CODEGAME tại Trung Quốc        
Bảng A7.2 – Lập trình sáng tạo Senior Giấy khen của ELI  Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI Giấy khen của ELI
Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo    
Huy chương Vàng Huy chương Bạc Huy chương Đồng    
Cúp vô địch        
Tài trợ 100% chi phí tham gia cuộc thi lập trình sáng tại quốc tế CODEGAME tại Trung Quốc        

Lưu ý: Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt